Server Test Page
powered by DalmatianDream.com


This page is used to test the proper operation of the HTTP server after it has been installed. If you can read this page it means that the HTTP server installed at this site is working properly.
Ova se stranica koristi za testiranje ispravnog rada HTTP poslužitelja nakon što je instaliran. Ako Vam je ova stranica vidljiva, to znači da HTTP poslužitelj koji je instaliran na ovom mjestu ispravno radi.