Bore se kao lavovi, kao što su se borili i 1991.

U većini bolnica sa sobom, pored sapuna, morate donijeti i – toaletni papir!

Tako nije bilo ni 1991. U pojedinim bolnicama postoje tzv. „koordinatori za branitelje i članove njihovih obitelji“, koji vjerujte mogu za vas učiniti sve manje, a za vašu suprugu, djecu i druge – još manje

Napisao: Mladen Pavković

Nema dana a da se na grobljima diljem Hrvatske ne čuju tri pucnja, što znači da nas je napustio još jedan hrvatski branitelj.

Smrtnost među tom populacijom je velika, zabrinjavajuća.

Istraživanja su pokazala da su najčešći uzroci njihove smrti zloćudni tumori, samoubojstva, bolesti srca i krvnih žila- srčani udar, moždani udar, ozlijede i trovanje, te bolesti probavnog sustava, a koji su posljedica neposrednog sudjelovanja i stradavanja u Domovinskome ratu.

Briga došla prekasno

Činjenica je da hrvatska država umnogome skrbi (tako i treba) za najteže invalide Domovinskoga rata, ali oni koji nisu imali sreće, kako se kaže, da budu ranjeni ne mogu se pohvaliti da im se u trenutku poglavito najtežih bolesti izlazi u susret.

Zadnjih godina branitelji se pozivaju na sistematske preglede, ali za većinu od njih ta je briga došla – prekasno. A kad jednom teško i ozbiljno obole manje-više jedino se mogu osloniti na članove svoje obitelji (ako ih imaju i ako im oni mogu pomoći).

Veliki broj branitelja obolio je od PTSP-a, a još veći nažalost od raka. Pune su bolnice, vjerujte ljudi koji su sudjelovali u Domovinskome ratu oboljelih od najteže bolesti i što – nikome ništa!

Bore se kao lavovi, kao što su se borili i 1991.

U većini bolnica sa sobom, pored sapuna, morate donijeti i – toaletni papir!

Tako nije bilo ni 1991.!

Tražite dalje

Nu, da bi pomogli oboljelim hrvatskim braniteljima u pojedinim bolnicama postoje tzv. „koordinatori za branitelje i članove njihovih obitelji“, koji vjerujte mogu za vas učiniti sve manje, a za vašu suprugu, djecu i druge – još manje.

Ali, dobro je da ih ima.

Tražili smo jednu zdravstvenu uslugu u Veteranskoj bolnici u Zaboku. Umjesto „usluge“ dobili smo popis „koordinatora“ s preporukom – tražite dalje.

Taj popis rado ćemo podijeliti s onim braniteljima koji će možda imati sreće da im „koordinatori“ pomognu u bržem dolasku do nekog liječnika.

Koordinatori za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

USTANOVA IME I PREZIME ZVANJE TELEFON/FAX E-MAIL
Klinički bolnički centar Zagreb Ivanka Babić bacc. med. techn. 091/4921 306 ivanka.babic@kbc-zagreb.hr
Klinički bolnički centar Split Marija Grančić bacc. med. techn. 021/556 127 021/556 220 091/1556 326 mgrancic@kbsplit.hr
Klinički bolnički centar Rijeka Višnja Karaula bacc. med. techn. 091/4478 431 poliklinika-su.gls@kbc-rijeka.hr
Klinički bolnički centar Osijek Brankica Juranić mag. med. techn. 031/511 050 091/602 7946 koordinator-za-branitelje@kbco.hr
Klinički bolnički centa Gordana Abramović bacc. med. techn. 01/378 74 01 099/3787 031 gordana.abramovic@kbcsm.hr
“Sestre milosrdnice”
Klinička bolnica Dubrava Brankica Ivanković bacc. med. tech. 01/290 2802 fax:01/290 2991 branitelji@kbd.hr
Klinička bolnica “Merkur” Verica Farkaš bacc. med. techn. 01/2353 855 verica.farkas@kb-merkur.hr
Klinička bolnica “Sveti Duh” Tanja Lupieri mag. med. techn. 091/3712 649 tlupieri@kbsd.hr
Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana Anamarija Tušek dipl. med. sestra 049/204 611 091/6290 001 Fax: 049/ 204-608 anamarija.tusek@bolnica-zabok.hr
Opća i veteranska bolnica “Hrvatski ponos” Knin Nediljka Milačić dipl. med. sestra 022/641 103 091/1641 103 glavnasestra@obhpknin.hr
Opća županijska bolnica Požega (Lokacija Požega i Pakrac)
Lokacija Požega: Štefica Knežević bacc. med. techn. 034/254 508 091/2279 466 stefica.knezevic@pozeska-bolnica.hr
Lokacija Pakrac: Đurđica Stokić bacc. obs. 034/254 563 091/2279 470 durdica.stokic@pozeska-bolnica.hr
Opća županijska bolnica Vukovar i bolnica hrvatskih veterana Renata Horvat bacc. med. techn. 091/4521 249 veteranska.bolnica@ob-vukovar.hr
Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin Višnja Gregorović Vratarić dipl. med. sestra 091/2819 135 visnja.gregorovic@bolnica-ogulin.hr
Opća županijska bolnica Vinkovci Marija Karlušić mag. med. techn. 099/2604 374 glavnasestra.bolnice@obvk.hr
Bolnica Varaždin Anica Sekovanić 099/2330417