Četvrta međunarodna koordinacijska konferencija za EUBG 2020-2

U Zagrebu je 27. i 28. studenog održana Četvrta međunarodna koordinacijska konferencija za Borbenu grupu Europske unije koja će biti u stanju pripravnosti u drugoj polovini 2020. (EUBG 2020-2). Borbenu grupu predvodi Njemačka, a osim Hrvatske, sudjeluje i Austrija, Češka, Finska, Irska, Latvija, Nizozemska i Švedska.

Konferencija je okupila šezdesetak stručnjaka iz zemalja sudionica koji neposredno rade na pripremama nacionalnih sastavnica za EUBG 2020-2, a otvorio ju je načelnik Uprave za planiranje GS OSRH brigadni general Denis Tretinjak. Raspravljalo se o dostignutom stanju priprema, identificirani su problemi te je dogovoren zajednički plan rada za iduće razdoblje. Konferencija je nastavak priprema u usuglašavanju potrebnih aktivnosti zemalja sudionica kako bi Borbena grupa u predviđeno vrijeme dostigla stanje spremnosti. Praksa je da se pripreme dogovaraju na periodičnim sastancima, a svaki sastanak organizira druga sudionica, piše Hrvatski vojnik.

Toma Vlašić / Hrvatski vojnik

(Visited 1 times, 1 visits today)