Ministarstvo završava provedbu EU projekta o društvenom poduzetništvu

Na petodnevnim edukacijama o izradi projekata i poslovnih planova sudjelovalo je 107 nezaposlenih hrvatskih branitelja.

Ministarstvo hrvatskih branitelja 30. lipnja 2018. godine završava provedbu projekta Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata koji se provodio 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 2.132.439,98 kn, a 85 posto sufinancirano je sredstvima Europskog socijalnog fonda.

Provedbom projekta doprinijelo se unaprjeđenju vještina i razine informiranosti o društvenom poduzetništvu radi lakšeg pristupa zapošljavanju i većoj socijalnoj uključenosti hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji.

Provedba projekta pokazala je kako postoji veliki interes hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata za područje društvenog poduzetništva, a Ministarstvo hrvatskih branitelja će u narednom razdoblju u suradnji s nadležnim tijelima sudjelovati u raspisivanju poziva koji će uključivati dodjelu financijskih potpora za projekte društvenog poduzetništva udruga iz Domovinskog rata i zadruga hrvatskih branitelja.

Projektne aktivnosti uključivale su organizaciju četiri konvencije za informiranje i promicanje društvenog poduzetništva koje su održane u studenome i prosincu 2017. godine u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Selcu, a koje su velikim odazivom sudionika potvrdile opravdanost provedbe projekta i zanimanje hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za mogućnosti uključivanja u projektne aktivnosti. Na konvencijama su predstavljeni primjeri dobre prakse braniteljskih zadruga, kao i njihova iskustva i preporuke. Nakon konvencija od siječnja do ožujka 2018. godine održano je deset grupa petodnevnih edukacija u kojima je sudjelovalo 107 nezaposlenih hrvatskih branitelja, a koje su im pružile znanja o izradi projekata i poslovnih planova.

Važno je istaknuti kako su uz osam planiranih grupa održane dvije dodatne grupe edukacija zbog iznimnog interesa nezaposlenih hrvatskih branitelja. Nezaposleni hrvatski branitelji koji su tijekom edukacija imali najbolje projektne ideje, odabrani su za fazu poslovnog mentorstva u kojoj su tijekom dva mjeseca uz stručnu podršku mentora razrađivali svoje projektne ideje i poslovne planove. U poslovnom mentorstvu sudjelovalo je ukupno 27 nezaposlenih hrvatskih branitelja, a završetkom aktivnosti izrađeni su obrasci za buduću prijavu projekata financiranih sredstvima EU fondova za 12 projektnih ideja.