Nastavak terenske obrade lokacija na području podsljemenske zone

Od početka aktivnosti na lokaciji Zdenčec su ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 67 osoba.

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja, u suradnji s drugim nadležnim institucijama, i tijekom proteklog tjedna provodila je terenske aktivnosti koje kontinuirano traju od 9. travnja 2018. godine na području podsljemenske zone u Zagrebu. Prošlog su tjedna u postupku aktivne obrade bile lokacije Zdenčec i Kod Marije-Bjelčenica.

Probna iskapanja provođena su paralelno na obje navedene lokacije s ciljem utvrđivanja mjesta masovne grobnice s posmrtnim ostacima u njoj.

Na lokaciji Zdenčec su od početka aktivnosti ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 67 osoba, dok na lokaciji Kod Marije-Bjelčenica obradom terena dosad nisu pronađeni posmrtni ostaci te time nije potvrđeno postojanje masovne grobnice.

Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja nastavlja aktivnu pretragu i obradu terena i u tekućem tjednu. Svi ekshumirani posmrtni ostaci bit će opremljeni na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu na stručnu obradu i pripremu za sahranu.

U četvrtak, 14. lipnja, održan je treći terenski sastanak s predstavnicima nadležnog Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet u svrhu praćenja rokova vezano za proces izgradnje grobnice, odnosno mjesta trajnog i dostojnog zbrinjavanja posmrtnih ostataka za sve ekshumirane posmrtne ostatke s područja Gračana.

Sukladno Zakonu o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, jedinica lokalne samouprave na čijem se području pronađu posmrtni ostaci žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja, dužna je osigurati mjesto njihovog trajnog zbrinjavanja unutar mjesnog ili gradskog groblja.

O daljnjim rezultatima provedenih aktivnosti Ministarstvo hrvatskih branitelja pravovremeno će obavještavati javnost.

Ministarstvo branitelja