NEVIĐEN NAPAD NA TOMU MEDVEDA: Ministarstvo branitelja objasnilo stavku po stavku

Tomo Medved

“Povodom učestalih novinarskih napisa i komentara koji kruže medijskim prostorom, a kojima se insinuira kako je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved samostalno angažirao tvrtku AKD d.o.o. za obavljanje zaštitarskih usluga u Ministarstvu hrvatskih branitelja te je na taj način napravio uslugu direktoru tvrtke gospodinu Juri Sertiću, koji mu je kao protuuslugu zaposlio sina, radi potpunog, istinitog i objektivnog informiranja javnosti dužni smo reagirati i podsjetiti predstavnike medija i cjelokupnu javnost o sljedećem:

Ministar nije, niti je u mogućnosti samovoljno angažirati bilo koju tvrtku da obavlja zaštitarske poslove za Ministarstvo. Napominjemo kako postupak javne nabave provodi Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Poziv na nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (broj objave: 2016/S 002-0026675) 2. prosinca 2016. godine. Iz upisnika elektroničkih ponuda s javnog otvaranja ponuda vidljivo je da su ponude dostavili sljedeći ponuditelji: V Grupa d.o.o., Posilović Zaštita d.o.o., Klemm sigurnost d.o.o., P&F zaštita d.o.o., Sigurnost d.o.o., AKD Zaštita d.o.o. i Sokol Marić d.o.o. Nadalje, u Zapisniku s javnog otvaranja ponuda navedene su sve ponuđene cijene svih ponuditelja koji su dostavili ponude. Nakon provedenog postupka, Središnji državni ured za središnju javnu nabavu sklapa Okvirni sporazum u kojem su navedeni svi uvjeti. Tek temeljem Okvirnog sporazuma, u konkretnom slučaju sporazuma broj 04/2016-4 za nabavu zaštitarskih usluga, koji su Središnji državni ured za središnju javnu nabavu i AKD-Zaštita d.o.o. zaključili 29. rujna 2017. godine, Ministarstvo i AKD-Zaštita d.o.o. zaključili su ugovor o nabavi zaštitarskih usluga 22. prosinca 2017. godine.

Ministar je već više puta u javnosti odbacio optužbe o pogodovanju zapošljavanja svog sina u tvrtki AKD d.o.o. Također, neistinite su tvrdnje kako je ministar Medved utjecao na napredovanje Josipa Medveda u Ministarstvu unutarnjih poslova. Svi članovi uže i šire obitelji državnih dužnosnika imaju pravo na zapošljavanje, rad i napredovanje u Hrvatskoj kao i svi građani u skladu sa zakonima. Netočni su i proizvoljni novinarski navodi kako je ministar odmah po preuzimanju funkcije „…krenuo u postupak smjene tadašnjeg ravnatelja AKD zaštite kako bi na to mjesto postavio svog dugogodišnjeg prijatelja Juru Sertića.“ Ministar hrvatskih branitelja nema ovlasti niti utjecaja prilikom izbora ravnatelja državnih tvrtki.

U novinarskim tekstovima ponovo se aktualizira odabir i korištenje prostora hotela Laguna za organizaciju radnih sastanaka i popratnih sadržaja projektnih skupina tijekom izrade Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kroz kontekst privatnog poznanstva ministra Medveda i vlasnika hotela Ivana Sertića. Također, navodi se kako Ministarstvo nije odgovaralo na novinarske upite zašto je u spomenute svrhe odabran hotel Laguna. Spomenute tvrdnje su netočne. Nikakva privatna poznanstva nisu utjecala na odabir spomenutog hotela, a Ministarstvo se već više puta detaljno očitovalo javnosti o načinu odabira. Predmetni postupak bio je postupak jednostavne nabave na koji se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, s obzirom na procijenjenu vrijednost koja je manja od 200.000 kuna, već se uređuje internim aktom Naručitelja, odnosno Uputom o postupcima jednostavne nabave Ministarstva hrvatskih branitelja. Tako je u cilju iznalaženja optimalnog rješenja provedeno ispitivanje tržišta elektroničkim putem u razdoblju od 18. travnja do 9. svibnja 2016. godine prema sljedećim smještajnim objektima: Tomislavov dom – Sljeme, Snježna kraljica – Sljeme, Bluesun hotel Kaj – Marija Bistrica, Hotel Zagreb – Karlobag, Hotel Alkar – Sinj, Hotel Bitoraj – Fužine, Hotel Matija Gubec – Gornja Stubica, Hotel Krasno – Krasno, Pansion Skelin – Drinovci te Hotel Park – Drniš. Također je kontaktirano Ministarstvo obrane radi mogućeg smještaja u njihovim prostorima. Ministarstvo hrvatskih branitelja moralo je uzeti u obzir činjenicu da bi smještaj projektnih skupina izvan Zagreba uključivao i dodatne troškove prijevoza. Bitno je naglasiti da dio smještajnih objekata nije imao mogućnost istovremenog rada nekoliko projektnih skupina. Nakon navedenog ispitivanja tržišta, utvrđeno je da će se sastanci projektnih skupina održati u Zagrebu te je 9. svibnja 2016. proveden postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Usluga smještaja i najma dvorane za potrebe Projektnih skupina Ministarstva hrvatskih branitelja. Procijenjena vrijednost nabave bila je 170.000,00 kn bez PDV-a. Do roka za dostavu ponuda pristigla je jedna ponuda – ponuda hotela Laguna d.d., Kranjčevićeva 29, Zagreb, a cijena ponude iznosila je: 113.307,61 kn s PDV-om. Budući da je pristigla ponuda udovoljila svim traženim uvjetima i Troškovniku, 12. svibnja 2016. donesena je Odluka o nabavi usluge smještaja i najma dvorane za potrebe Projektnih skupina Ministarstva hrvatskih branitelja, kojom je odabran izvršitelj usluge – Hotel Laguna d.d. Konačni troškovi najma dvorane s pripadajućom opremom, smještaja na bazi polupansiona s uključenom boravišnom pristojbom za osobe s udaljenih mjesta, uslugu ručka i tople napitke iznosio je 107.379,00 kuna.

Neistiniti su navodi kako „…ministar Medved i njegovo Ministarstvo izravnom pogodbom centriraju hotelu „Laguna“ na stotine i stotine gostiju… ručkova, večera i noćenja. Što se množenjem pretvaraju u stotine tisuća kuna.“ Ministarstvo hrvatskih branitelja i njegov čelnik nisu izravno pogodovali nikome, a osim spomenutih sastanaka tijekom donošenja novog Zakona jedini trošak, u iznosu od 21.566,00 kuna, prema hotelu Laguna, Ministarstvo je imalo tijekom ožujka 2017. kada je održan Hrvatsko-ukrajinski seminar tijekom kojeg su sudionici boravili u spomenutom hotelu. Vezano uz navode kako ministar nije postupao prema nepravilnostima utvrđenim nalazima Državnog ureda za reviziju koji se odnose na razdoblje mandata njegovih prethodnika, navodimo kako u vezi svih nalaza Revizije Ministarstvo hrvatskih branitelja aktivno surađuje s nadležnim tijelima i postupa prema njihovim zahtjevima. Nadalje, u novinarskim tekstovima ističe se kako je ministar novinaru portala Index.hr prijetio smrću. Ministar Medved već se izjasnio u javnosti o navedenom telefonskom pozivu, a ovom prilikom još jednom s punom odgovornošću odbacuje interpretacije o bilo kakvim prijetnjama, osobito prijetnjama smrću.

Ministarstvo hrvatskih branitelja osuđuje pokušaje manipulacije javnosti netočnim tvrdnjama, neprovjerenim i nepotpunim informacijama te proizvoljnim interpretacijama kojima se izravno stvara nemir i pomutnja u široj javnosti te se nanosi šteta ovoj instituciji, njenom čelniku, ali i članovima njegove obitelji. Jasno je vidljivo kako se radi o kontinuiranim medijskim napadima kroz tendenciozne i senzacionalističke napise, s izrazitim ciljem difamiranja ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda i institucije kojoj je na čelu. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved svoju dužnost obavlja časno, odgovorno i profesionalno, u skladu s dodijeljenim ovlastima, vodeći računa o zakonitosti postupanja institucije kojoj je na čelu te braniteljskoj populaciji.

Ministarstvo hrvatskih branitelja