Obavijest o provedbi postupka javne nabave za nabavu i isporuku vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine

ministarstvo-braniteljaPlanom nabave Ministarstva branitelja predviđeno je provođenje otvorenog postupka javne nabave vozila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine. Dana 5. srpnja 2016. poziv za nadmetanje poslan je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave u Narodnim novinama, koji je objavljen 6. srpnja 2016., broj objave: 2016/S 002-0014935, a objavljen je i na internetskoj stranici Ministarstva branitelja, čime je informacija o početku nabave postala javno dostupna. Vrijednost nabave procijenjena je na iznos od 13.440.000,00 kuna. Javno otvaranje ponuda održano je 23. kolovoza 2016., a u predmetnom postupku pristigle su četiri ponude. Postupak pregleda i ocjene ponuda završen je 31. kolovoza 2016., dok je odluka o odabiru donesena 2. rujna 2016. godine.

Dana 8. rujna 2016. godine, objavljeni su u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te je tim danom objave počeo teći rok za žalbu i rok mirovanja. Rok za žalbu iznosi 10 dana, a rok mirovanja iznosi 15 dana. Ukoliko ne bude izjavljena žalba, Ministarstvo će pristupiti potpisivanju ugovora s odabranim ponuditeljem, odmah po isteku roka mirovanja. Dokumentacijom za nadmetanje propisano je da će odabrani ponuditelj započeti s isporukom vozila u što kraćem roku nakon potpisivanja ugovora, a najkasnije u roku 75 dana od dana potpisivanja ugovora. Isporuka se može odvijati sukcesivno prema dinamici dodjele osobnih vozila HRVI 100% I. skupine. Cjelokupna količina osobnih vozila mora biti isporučena najkasnije u roku 90 dana od dana potpisivanja ugovora.

(Visited 3 times, 1 visits today)