Osnovane 104. i 111. brigada HV – 2.7.1991.

Unatoč poginulim i velikom broju ranjenih 104. je operacijama Bljesak i Oluja uspješno ovladala rijekom Kupom

2. srpnja 1991. važan je datum za ratni put 111. i 104. brigade Hrvatske vojske.

Riječka brigada uzima ga kao dan ustrojavanja jer tada je dio već prije ustrojenog krčkog bataljuna dobio zadaću zaposjesti aerodrom na Krku kako bi se spriječio mogući desant JNA.

Riječka brigada u tajnosti je ustrojavana ranije i nastajala je kao sljednica jedne policijske bojne kakva je po tada vrijedećim zakonima mogla postojati. Prvi zapovjednik bio je Sergio Rabar, a brigada je sastavom obuhvaćala područje Rijeke, ali i Gorski kotar, Hrvatsko primorje s otocima i Istru.

Nakon teških borbi i gubitaka u obrani ličke bojišnice, dio brigade zahtjevne zadaće izvršavao je u Bosanskoj Posavini.

Uslijedio je preustoj u motoriziranu, potom ročnu brigadu, a također i sudjelovanje u operaciji Medački džep. Brigada je važnu ulogu imala i tijekom operacije Oluja gdje trpi nemale gubitke u oslobađanju Ličkog Osika.

Iako je 104. varaždinska brigada ustrojena još 8. svibnja, 2. srpnja 1991. važan je jer tada je postrojba kojom je zapovijedao Ivan Rukljić dobila prvu pisanu borbenu zapovijed.

Nakon obuke, zajedno s drugim snagama policije i Zbora narodne garde, brigada je sudjelovala u osvajanju varaždinskih, a zatim i bjelovarskih vojarni. Početkom listopada borbena skupina brigade dragovoljno odlazi u Nuštar gdje mjesec dana drži crtu obrane. Istog mjeseca brigada zauzima položaje u zapadnoj Slavoniji. Zajedno s ostalim postrojbama oslobađa Lipik i Pakrac te zauzima jaka pobunjenička uporišta u selima Kukunjevac i Kusonje.

Crtu obrane brigada je držala čak do srpnja 1992. nakon čega dio brigade obavlja zadaće na istočno-slavonskom bojištu, a dio brigade dragovoljno je sudjelovao i u borbama na posavskom ratištu.

Kao i riječka 111., i varaždinska 104. brigada preustrojena je u ročnu brigadu. U operaciji Bljesak i Oluja, brigada je uz četiri poginula i velik broj ranjenih uspješno izvršila teške zadaće ovladavanja rijeke Kupe.

Za slobodu Hrvatske život je položilo pedeset i tri pripadnika 111., odnosno trideset pripadnika 104. brigade.

Izvor: Domoljubni portal CM