Prije 24 godine, 28. siječnja 1993., u jednoj od najvažnijih akcija Domovinskog rata oslobođena je hidroelektrana Peruća. Time je napokon otklonjena prijetnja agresora o rušenju brane na Peručkom jezeru i potapanju brojnih naselja nizvodno uz rijeku Cetinu.

Srpske snage su 17. rujna 1991. godine okupirale i zauzele branu Peruća. Prijetili su njenim miniranjem i urušavanjem.

Akciju oslobođenja Peruće isprovocirale su akcije neprijatelja koji je bio bijesan zbog pretrpljenih gubitaka u Akciji Maslenica. Kao odmazdu pobunjeni Srbi su minirali branu Peruća. Aktivirali su eksploziv koji je bio postavljen u nadzornoj galeriji brane. Htjeli su je srušiti i stvoriti veliki vodeni val koji bi potopio sve što se nalazi u donjem toku rijeke Cetine.

Tragedija je izbjegnuta zahvaljujući Britancu Marku Nicholasu Grayu koji je u kolovozu 1992. samoinicijativno u dva navrata pustio vodu kroz pomoćne kanale čime je razinu vode u jezeru spustio za četiri metra. Zbog toga je brana izdržala, a hrvatske su snage odmah nakon detonacije krenule u oslobađanje. Brana je oslobođena, a potom je zatrpavana i osiguravana da ne bi došlo do proboja i ispuštanja vodenog vala od 460 milijuna prostornih metara.

Hrvatska vojska je u ovoj akciji imala duplo više ljudstva od neprijatelja, ali je neprijatelj imao više topničkog i teškog naoružanja. Poginuo je pripadnik HV-a Ante Buljan, a trojica su ranjena.

https://www.facebook.com/tvkalendar/videos/1992719857622088/