Na jednoj novoj benzinskoj postaji u naputcima koji se nalaze na aparatima za lijevanje goriva, a koji su izraženi na desetak jezika, našla se i jedna nepostojeća država.
Naime, benzinska postaja se ‘obraća’ stanovnicima Jugoslavije, pa piše “Za više informacija tražite uputstvo o upotrebi na ovoj benzinskoj stanici”. A uz tu rečenicu se nalazi oznaka ‘YU’.

Koji red poviše uz oznaku naše zemlje (HR) piše: Za više informacija tražite naputak o upotrebi na ovoj benzinskoj postaji”.
Autori ovog natpisa su vjerojatno mislili na Srbiju, međutim bilo bi ih dobro uputiti da je ‘YU’  BILA međunarodna automobilska oznaka za Jugoslaviju. Danas se ta oznaka koristi jedino za američko ‘Yale University’.
Inače, benzinska postaja se nalazi u dalmatinskoj Zagori, nedaleko viteškog grada Sinja.